ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - ส่วนสำนักงานปลัด
  - ส่วนการคลัง
  - ส่วนการโยธา
  - ส่วนการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา อบต.แม่ลาน้อยรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 6 ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ตำแหน่งจพง.พัสดุ 2 ตำแหน่งจนท.การเงินและบัญชี
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ รายละเอีย... (19/03/58)
แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ และต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: (15/01/58)
การยื่นแบบ และการชำระเงินค่าพาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558: ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ให้เจ้าของโรงเรือนหรื... (13/01/58)
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์: กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. เขตอำเภอแม่ลาน้อย (12/03/57)
การทอผ้าด้วยมือ: การทอผ้าด้วยมือถือเป็นอาชีพรองในการหารายได้ ของชนเผ่ากระเหรี่ยง เวลาว่างก็จะทอผ้าขายกัน จะมีหลายแบบหลายสีให้เลือก อาทิ... (27/05/51)
ปกากะญอกับช้าง: ปกากะญอกับช้าง ความสัมพันธ์ของคนกับช้าง ถ้าพูดถึงคนกับช้าง ลาวกับกะเหรี่ยง จะอยู่กับช้างมาตลอด ตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว จ... (16/12/50)
 

 
นายชัยรัฐ ประสิทธิรัตนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย

พูดคุยกับนายกฯ
 

 
การทำไร่หมุนเวียน... : ระบบการทำไร่ของชาวกะเหรี่ยง เป็นระบบการทำไร่ลักษณะหมุนเวียน โดยมีการหมุนเวียนใช้เวลาประมาณ 7- 10 ปีเพื่อ ทำให้ระบบนิเวศที่ถูกทำลายไปเหล่านั้น มีการฟื้... (31/05/49)
คอมพิวเตอร์กับสุขภาพ : ผู้ที่ทำงานใช้สายตาในระยะใกล้เป็นเวลานานๆ เช่น อ่านหนังสือ ใช้จอคอมพิวเตอร์ อาจจะเกิดอาการไม่สบายได้คล้ายๆ กันคือ ปวดคอ ปวดหลัง เคืองตา เมื่อยตา ปวดตา และปวด... (17/05/49)
 

 
 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับ... <18/03/58>
 เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี เครื่องพิมพ์เช็ค <31/10/57>
 เทิดทูนสถาบัน <29/10/57>
 เครื่องพิมพ์เช็ค <04/10/57>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝากและเช็คเพื่อกองทุน <29/09/57>
 ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเ... <23/07/57>
 แนะนำเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี Pa... <07/07/57>
 ขอสอบถาม <28/04/57>
 แพ็กเกตทัวร์ รถบัสให้เช่า <04/04/57>
 ขออนุญาติ ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทย <15/03/57>
อ่านต่อ..
 

 
วนอุทยานแก้วโกมล ประวัติความเป็นมา วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล เดิมเรียกชื่อ "ถ้ำผลึกแคลไซค์แม่ลาน้อย" ตั้งอยู่บริเวณเขาดอยถ้ำหมู่ที่ 14 บ้านห้วยมะไฟ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตประทานบัตรเหมืองแร่ฟลูออไรต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์)อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 

 
ทดสอบสินค้า ทดสอบสินค้า
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ทดลอง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 1 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ผ้าทอ ชาวเขา กระเหรี่ยง
 

 
 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org และ www.thai-exporter.com
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com