ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย  เรื่องการยื่นแบบประเมินและการชำระภาษีประจำปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภรด.2)  ต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  -  31  มีนาคม  ของทุกปี

ภาษีป้าย    เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภป.1) ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคา - 31  มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่     เจ้าของที่ดิน , ผู้ครอบครองที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)

               การชำระภาษีปีละครั้ง  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  -  30  เมษายน  ของทุกปี

ผู้ใดเสียภาษีช้ากว่ากำหนดหรือละเว้นการเสียภาษีดังกล่าวมีโทษปรับและมีความผิดตามกฎหมายมีข้อเสนอเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย  โทร 053.062053 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com