ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ 


ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน้อย   053-689044

เทศบาลอำเภอแม่ลาน้อย     053-689023    โทรสาร  053-689278

อบต.แม่ลาหลวง  053-685055  /  053-685053

อบต.สันติคีรี  053-619184

อบต.ท่าผาปุ้ม  053-062251

อบต.แม่โถ  053-070169

อบต.ห้วยห้อม  08-1960-8330

อบต.แม่นาจาง  053-071300

อบต.ขุนแม่ลาน้อย  053-071321

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนต่างๆ  ในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน ร.ร.เทศบาล 053-611284
ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน  053-611807

แม่ฮ่องสอน ร.ร.เทศบาล 053-611284ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน  053-611807

แม่ฮ่องสอน ร.ร.เทศบาล 053-611284ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน  053-611807

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์  053-689242-3

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  053-689247-8

โรงเรียนบ้านท่าสองแคว  053-692515 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com