ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

   
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรีียนโควต้า <01/12/59>

 


ประชาสัมพันนธ์รับโอน (ย้าย) <01/12/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่งสอน มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานประเภทบริหารท้องถิ่นและสายงานอำนวยการท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
 


ขอเชิญเข้าร่วมประชุม <28/11/59>

กองทุนหลักประกันสุขภา อบต.แม่ลาน้อย ขอเชิญคณะกรรมการกองทุนฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 30 พ
ฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
 


ประชาสัมพันนธ์รับโอน (ย้าย) <28/11/59>

 


ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก <18/11/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านท่าสองแคว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่
ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้ายนี้
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   | 10 |   11   12   13   14   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com