ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

   
 

ประกาศเปิดอุทยานถ้ำแก้วโกมล <26/09/59>

ประกาศเปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560
 


ประการศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <06/07/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง : 206_93_duck.pdf (1.04 MB.)
 


ประกาศปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล <30/05/59>

ประกาศปิดวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
 


ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) <03/05/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ดังนี้
ตำแหน่งผู้บริหาร
1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ ต้น จำนวน 1อัตรา
2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ต้น จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจโอน(ย้าย) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย หรือ โทร.053-062053 ในวันและเวลาราชการ
 


ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.บ้านห้วยริน หมู่ที่ ๑๔ <10/03/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย จะดำเนินจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.บ้านห้วยริน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้านนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 237_109_โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล..doc (99 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   | 11 |   12   13   14   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com