ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ <22/11/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียแบบ


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 330_248_1.pdf (1.64 MB.)
 


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <30/10/61>

อบต.แม่ลาน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองช่าง ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2561


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 329_233_1.jpg (1.91 MB.)
: 329_234_2.jpg (2.38 MB.)
: 329_235_3.jpg (2.29 MB.)
: 329_236_4.jpg (1.32 MB.)
: 329_237_5.jpg (2.57 MB.)
: 329_238_6.jpg (1.73 MB.)
: 329_239_7.jpg (1.23 MB.)
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เรื่อง สรุปบัญชีราายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <09/10/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 325_240_1.jpg (2.74 MB.)
: 325_241_2.jpg (2.87 MB.)
: 325_242_3.jpg (2.91 MB.)
: 325_243_4.jpg (2.77 MB.)
: 325_244_5.jpg (2.85 MB.)
: 325_245_6.jpg (2.93 MB.)
: 325_246_7.jpg (2.97 MB.)
: 325_247_8.jpg (1.34 MB.)
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เรื่อง กำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 <03/10/61>

 


การป้องกันและปราบปรามการทุจริต <02/10/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นเป็นวาระแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ประชาชนร่วมกันมีส่วนร่วมในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต เพื่อให้ชุมชน เทศบาล และบ้านเมืองของเราปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

*************
พบเห็นการทุจริต โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โทร.053 062053
 


ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป <29/06/61>

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานพัฒนาชุมชน)
2. ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ
3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ท่องเที่ยว)


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 305_153_ประกาศ2.jpeg (390 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   | 13 |   14   15   16   17   18   19   20   21   22   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com