ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - ส่วนสำนักงานปลัด
  - ส่วนการคลัง
  - ส่วนการโยธา
  - ส่วนการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา อบต.แม่ลาน้อยรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 6 ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ตำแหน่งจพง.พัสดุ 2 ตำแหน่งจนท.การเงินและบัญชี
 

   
 

ประกาศปิดถ้ำแก้วโกมล <06/06/61>

ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 


จัดเก็บภาษี <11/05/61>

ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2561
 


ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <02/05/61>

อบต.แม่ลาน้อย ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ <27/04/61>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ตามประกาศลงวันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น
บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ , ตามที่ ก.อบต.กำหนดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (สำนักปลัด) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ
กำหนดประเมินสมรรถนะในวันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561
 


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <02/04/61>

อบต.แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 271_133_2.jpeg (411 KB.)
: 271_134_3.jpeg (438 KB.)
: 271_135_4.jpeg (208 KB.)
: 271_136_5.jpeg (467 KB.)
: 271_137_6.jpeg (310 KB.)
: 271_138_7.jpeg (158 KB.)
 
     
หน้า:   1   | 2 |   3   4   5   6   7   8   9   10   11   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com