ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <14/05/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 347_269_news.pdf (3.50 MB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <22/04/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้อนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านแม่ฮุ - บ้านแม่สะปึ๋ง - วาสุคี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 346_268_CCF_000121.pdf (444 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <20/03/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย การประชุมสภาสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วัน พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้อนุมัติให้จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 339_262_CCF_000003.pdf (453 KB.)
: 339_263_CCF_000002.pdf (583 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <20/03/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้อนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 338_260_CCF_000005.pdf (396 KB.)
: 338_261_CCF_000004.pdf (733 KB.)
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ <11/03/62>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 342_266_CCF_000040.pdf (497 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com