ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ปิดการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล วนอุทยานแก้วโกมล เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563
 

   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ <11/03/62>ดาวน์โหลดเอกสาร
: 342_266_CCF_000040.pdf (497 KB.)
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เรื่อง วิธีการบริหารจัดการมูลฝอย (หมู่บ้น/ชุมชนจัดการตนเอง) <11/03/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย กำหนดวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยครัวรเรือน รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 341_265_CCF_000041.pdf (741 KB.)
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย <11/03/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประชกาศกำหนดวันเวลา และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 340_264_CCF_000039.pdf (2.92 MB.)
 


ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <28/11/61>

อบต.แม่ลาน้อย ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ : 331_249_1.pdf (1.07 MB.)
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ <22/11/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียแบบ


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 330_248_1.pdf (1.64 MB.)
 
     
หน้า:   1   2   3   | 4 |   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com