ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

   
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) <19/01/61>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 262_130_2.jpeg (113 KB.)
 


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป <03/01/61>

อบต.แ่ม่ลาน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 258_118_3.jpeg (384 KB.)
: 258_119_4.jpeg (410 KB.)
: 258_120_5.jpeg (195 KB.)
: 258_121_6.jpeg (316 KB.)
: 258_122_7.jpeg (381 KB.)
: 258_123_8.jpeg (207 KB.)
 


ขอเชิญเข้าร่วมประชุม <27/09/60>

ขอกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาน้อย แจ้งขอเชิญคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาน้อย ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริาหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
 


ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย <26/09/60>

 


ประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมล <25/09/60>

ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   | 7 |   8   9   10   11   12   13   14   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com