ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

   
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป <24/08/60>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแ่ม่ลาน้อย ได้ทำการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โดยทำการเลือกสรรในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณนะฯ <18/08/60>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดแนบท้ายนี้
 


ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน <12/08/60>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย รายละเอียดแนบท่้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 292_141_คู่มือประชาชน.docx (658 KB.)
 


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย <26/07/60>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแ่ม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร รายละเอียดแนบท้ายนี้
 


ประกาศปิดถ้ำแก้วโกมล <17/05/60>


ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   | 8 |   9   10   11   12   13   14   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com