ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

วันแม่ศูนย์เด็กบ้านแม่แลบ ปี 59 <18/08/59>

นายชัยรัฐ ประสิทธิรัตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย พร้อมด้วย นายโกเมท ธนรัตน์พิศาล ปลัด อบต. ได้เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แลบ วันที่ 18 สิงหาคม 2559
 


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ <04/08/59>

วันที่ 4 สิงหาคาม 2559 เวลา 10.00 น.ณ บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 8 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นายชิษณุพงษ์่ บูรณา นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานเปิดโครงการพระราชเสวนีย์ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"โดยมีนายชัยรัฐ ประสิทธิรัตนา นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารอบต.แม่ลาน้อย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 4 พรรษา โดยต้นไม้ที่นำปลูกในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนต้นไม่จาก สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง จำนวน 1,000 ต้น
 


มอบบ้านพระราชทาน <24/06/59>

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ บ้านแม่ลางิ้ว หมู่ที่ 12 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พ.อ.ภาส วงศ์สารภี ผบ.กรม ทพ.36 ประธานในพิธีส่งมอบบ้านพระราชทาน พร้อมด้วย นายชัยรัฐ ประสิทธิรัตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมพิธีส่งมอบบ้านพระราชทานแก่นางดิวา (ไม่มีชื่อสกุล) เพื่อเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
 


ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน <16/02/59>

วันนี้ 16 ก.พ.2559 นายชิษณุพงษ์ บูรณา นายอำเภอแม่ลาน้อย นายชัยรัฐ ประสิทธิรัตนา นายก อบต. แม่ลาน้อย ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 36 หน่วยไฟป่าแม่ลาน้อย ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกำนัน ผญบ. สมาชิก อบต. อปภร. และผู้นำชุมชน จำนวน 55 คน พร้อมทำแนวกันไฟ และชิงเผา เส้นทางเข้า"วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล" ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อยจากพิกัด
UTM0390530
2033488
ถึง
UTM0390536
2033484 รวมพื้นที่ประมาณ 10 ไร่
 


กีฬาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 <30/01/59>

กีฬา อบต.แม่ลาน้อย ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลางอำเภอแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 


วันเด็กบ้านแม่สะปึ๋งใต้ <20/01/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับโรงเรียนสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตำบลแม่ลาน้อยและมูลนิธินกขมิ้น ร่วมกันจัดกิจกรรมและมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ณ โบสถ์แม่สะปึ๋งใต้ อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 
     
หน้า:   1   | 2 |   3   4   5   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com