ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 <08/01/59>

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ 8 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
 


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ <01/12/58>

นายวิรุณ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 


ลอยกระทง <24/11/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง ชุมชนบ้านท่าสองแคว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2558
 


ปิยมหาราชรำลึก <23/10/58>

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่ลาน้อย
 


ประชุมจัดเตรียมสถานที่ปล่อยปลา <20/10/58>

ประชุมจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
 


โครงการจัดอบรมงานบริการศูนย์ท่องเที่ยว <15/10/58>

นายชิษณุพงษ์ บูรณา นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดอบรมงานบริการศูนย์ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com