ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับวนอุทยานถ้ำแก้วโกมลขอประกาศเปิดถ้ำแก้วโกมลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 

   
 

โครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ <31/08/58>

บรรยากาศการจัดกิจกรรมกระบวนการ เรียนรู้ให้ตำบลเครือข่ายโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
 


วันแม่แห่งชาติบ้านแม่แลบ <20/08/58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แลบ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
 


วันแม่แห่งชาติ <20/08/58>

บรรยากาศการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง


ดาวน์โหลดเอกสาร
test : 174_116_test.php ()
 


12 สิงหามหาราชินี <12/08/58>

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 58 ณ ศาลาประชาคม อำเภอแม่ลาน้อย
 


กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ <12/03/57>

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. เขตอำเภอแม่ลาน้อย
 


การทอผ้าด้วยมือ <27/05/51>

การทอผ้าด้วยมือถือเป็นอาชีพรองในการหารายได้ ของชนเผ่ากระเหรี่ยง เวลาว่างก็จะทอผ้าขายกัน จะมีหลายแบบหลายสีให้เลือก อาทิเช่น เสื้อ ผ้าถุง กางเกงของผู้ชาย กระเป๋า เป็นต้น ราคาย่อมเยา
 
     
หน้า:   1   2   3   | 4 |   5   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com