ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

   
 

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <05/04/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้อนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 344_267_CCF_000101.pdf (587 KB.)
 


เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย <12/02/62>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย รายละเอียดแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 337_258_maelanoi.pdf (635 KB.)
 


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <22/01/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 335_254_mala.pdf (383 KB.)
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย <13/12/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเจาะจง รายละเอียดแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 334_252_IMG_20181213_0010.pdf (229 KB.)
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย <13/12/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุ่งหูกวาง หมู่ที่ 10 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 333_251_IMG_20181213_0009.pdf (228 KB.)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com