ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย <13/12/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุ่งหูกวาง หมู่ที่ 10 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 333_251_IMG_20181213_0009.pdf (228 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <12/12/61>ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : 332_250_k.pdf (574 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเอนกประสงค์ <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเอนกประสงค์ (สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 323_202_IMG_20180928_0001.pdf (268 KB.)
: 323_203_IMG_20180927_0006.pdf (243 KB.)
: 323_204_IMG_20180927_0005.pdf (1.04 MB.)
: 323_205_IMG_20180927_0004.pdf (1.08 MB.)
: 323_206_IMG_20180927_0003.pdf (1.06 MB.)
: 323_207_IMG_20180927_0002.pdf (736 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะถนนเปิดทางน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านแม่ลางิ้ว <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะถนนเปิดทางน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมุ่ที่ 12 บ้านแม่ลางิ้ว รายละเอียดตามแนบเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 322_195_IMG_20180927_0007.pdf (846 KB.)
: 322_196_IMG_20180927_0006.pdf (1.81 MB.)
: 322_197_IMG_20180927_0005.pdf (1.27 MB.)
: 322_198_IMG_20180927_0004.pdf (831 KB.)
: 322_199_IMG_20180927_0003.pdf (975 KB.)
: 322_200_IMG_20180927_0002.pdf (652 KB.)
: 322_201_IMG_20180927_0001.pdf (919 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานลิงข้ามแม่น้ำยวม บ้านแม่ละมอง <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำยวม รายละเอียดตามแนบเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 321_190_IMG_20180927_0005.pdf (308 KB.)
: 321_191_IMG_20180927_0004.pdf (952 KB.)
: 321_192_IMG_20180927_0003.pdf (789 KB.)
: 321_193_IMG_20180927_0002.pdf (889 KB.)
: 321_194_IMG_20180927_0001.pdf (857 KB.)
 
     
หน้า:   1   | 2 |   3   4   5   6   7   8   9   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com