ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 

   
 

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานลิงข้ามแม่น้ำยวม บ้านแม่ละมอง <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามแม่น้ำยวม รายละเอียดตามแนบเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 321_190_IMG_20180927_0005.pdf (308 KB.)
: 321_191_IMG_20180927_0004.pdf (952 KB.)
: 321_192_IMG_20180927_0003.pdf (789 KB.)
: 321_193_IMG_20180927_0002.pdf (889 KB.)
: 321_194_IMG_20180927_0001.pdf (857 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเปิดทางน้้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัย บ้านแม่ละมอง <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัย รายละเอียดตามแนบเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 320_183_IMG_20180927_0007.pdf (280 KB.)
: 320_184_IMG_20180927_0006.pdf (605 KB.)
: 320_185_IMG_20180927_0005.pdf (1.15 MB.)
: 320_186_IMG_20180927_0004.pdf (260 KB.)
: 320_187_IMG_20180927_0003.pdf (522 KB.)
: 320_188_IMG_20180927_0002.pdf (757 KB.)
: 320_189_IMG_20180927_0001.pdf (842 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บ้านแม่งะ-หย่อมบ้านมอเดย์ <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รายละเอียดตามแนบเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 319_177_IMG_20180927_0006.pdf (312 KB.)
: 319_178_IMG_20180927_0005.pdf (778 KB.)
: 319_179_IMG_20180927_0004.pdf (1.38 MB.)
: 319_180_IMG_20180927_0003.pdf (830 KB.)
: 319_181_IMG_20180927_0002.pdf (870 KB.)
: 319_182_IMG_20180927_0001.pdf (697 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย <26/09/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 317_171_IMG_20180927_0006.pdf (312 KB.)
: 317_172_IMG_20180927_0005.pdf (778 KB.)
: 317_173_IMG_20180927_0004.pdf (1.38 MB.)
: 317_174_IMG_20180927_0003.pdf (830 KB.)
: 317_175_IMG_20180927_0002.pdf (870 KB.)
: 317_176_IMG_20180927_0001.pdf (697 KB.)
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง <06/08/61>

อบต.แม่ลาน้อย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 313_159_IMG_20180806_0001.pdf (424 KB.)
: 313_160_IMG_20180806_0002.pdf (426 KB.)
 
     
หน้า:   1   | 2 |   3   4   5   6   7   8   

 


 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com